שותפות הורית בחיי המעון

הורה מתנדב בגן

במהלך שנת תשע"ו בתוכנית האגף התקבלה החלטה לפתח את הדיאלוג המשתף עם הורי המעונות כשבסיס ההבנה היא "ההורים במעון הנם לקוח שבוי ליצירת שיתוף פעולה לטובת הילדים הצוות והמנהלת בשגרה ובחרום " .

 התגבשה  קבוצה של 11  מנהלות שנבחרו על ידי המפקחות באזורי פיקוח השונים, הפורום דן באונים שונים בשותפות הורים בתהליכי עבודה במעון.

התפיסה שהנחתה את מהלך המפגשים הנה ההבנה בעקרונות העבודה של ויצו  שההורים הם משאב חשוב שבאמצעותו ניתן למנף את דרכי העבודה במעון לטובת הילדים, הצוות והמנהלת.

יצירת שותפות הורית בקבלת החלטות תאפשר הזדמנות לדיאלוג משתף ומקרב של כל הגורמים המשמעותיים בחיי הילד ולטובתו ולטובת סביבתו.

על פי מחקרים רבים שנערכו בנושא ניתן לראות באופן מובהק את תרומתה של השותפות ההורית לפיתוח תוכניות בתוך מסגרת החינוכית עבור הילדים וליצר שיתופי פעולה ליצירת אמון ושביעות רצון בקרב ההורים.

  1. כדי שניתן יהיה להתחיל לבנות תשתית לעבודה משותפת של הורים וצוות המעון, כל הצדדים צריכים לרצות בכך.
  2. הנושאים והיקף הפעילויות שבתחום השותפות צריכים להיות מגוונים וארוכי טווח, לא יוזמה חד פעמית. יחד עם זאת, חשוב לשים לב למינון העשייה משותפת ביחס לפעילות הכוללת.
  3. לפני שמתחילים לבנות מהלך של שותפות עם ההורים, חשוב להביא את הצוות להסכמה כללית בנוגע למטרותיו של התהליך והתוצאות המצופות ממנו. ללא הסכמת הצוות, לא ניתן יהיה להתחיל את תהליך השותפות ובוודאי שלא ליישם את תוצאותיו.
  4. כדי שההורים ירגישו שותפים עליהם לתרום וגם להיתרם.
  5. שותפות היא מצב בו המשתתפים חולקים סמכות אחריות וכוח, ובכך הצוות וההורים משלימים אלה את אלה ומחזקים את הפוטנציאל העשייה המשותפת. יחד עם זאת, שיתוף ההורים בפעילות המעון אינו בהכרח מחייב לאפשר להם להתערב בנעשה במעון. יש לקיים שוויון ריאלי בין השותפים בתחומי השותפות. שוויון ריאלי כזה בא לידי ביטוי בחבירה משותפת כבר בשלב התכנון וממשיך לתוך שלב היערכות והביצוע וגם בצמתים של פתרון בעיות וקבלת החלטות. לשם כך חשוב להחליט ולסכם על ערוצי תקשורת פתוחים שמקובלים על כל הצדדים ובמקביל לסמן את הגבולות ולשוחח עליהם.
  6. על הצוות  לשדר כי ניתן לסמוך עליהם וכי הם פועלם בשיקול דעת סביר ופתוחים להקשיב ולשמוע תפישות שונות, הקשר חייב להיות מבוסס על הקשבה ודיאלוג מתמשכים. יש לזכור שתקשורת טובה באה לידי ביטוי באופן מילולי וגם בלתי מילולי.
  7. יש מקום לאפשר להורים להציע יוזמות לפעילות במעון (ולא רק להפעיל אותם בפעילויות מתוכננות מראש).
  8. סביר להניח שלא כל ההורים ירתמו לפעילות במעון. ההורים הפעילים הופכים לחלק מהקהילה הפנימית, חייבים ליידע את שאר ההורים – הקהילה החיצונית על מקומם של ההורים המעורבים בעשייה במעון.

המנהלות המשתתפות בפורום הונחו על ידי אליזבט גילאון נציגה מטעם הקואליציה לטראומה אשר  אפשרה יצירת קבוצת חשיבה , סייעה למנהלות בגיבוש תוכנית עבודה מעונית  שתאפשר שיתופי פעולה עם ההורים בתחומים שונים בחיי המעון בשגרה ובחרום.

 בימים אלה המנהלות השותפות בפורום מקדמות את עקרונות השיתוף בהטמעת תוכנית העבודה שגיבשו, כל אחת במעון שלה כשמטרת העל היא שכל מנהלת שותפה בפורום תוכל להיות סוכנת שינוי באזור פיקוח שלה כמסייעת למפקחת בתחום העבודה עם ההורים שהנו תחום מאתגר.והצלחה בתחום זה חשובה לעבודה מיטבית ויעילה במעון.