דעי את זכויותייך

מתוך חוברת הסכם העבודה של המטפלות, שהופק על ידי ארגון העובדים של ויצו

תינוק בבתרגול התפתחותי

 • תקופת הניסיון לעובדת היא 36 חודשים מיום תחילת עבודתה בתקן.
 • אֵם לילד עד גיל 8 , או שני ילדים בני 12 תהיה זכאית לקיצור שבוע העבודה כנהוג בויצו (בכפוף להסכם קיבוצי).
 • העובדת זכאית לעדכון שכר על פי ותק במועד הקובע על פי ההסכם הקיבוצי.
 • העובדת זכאית לתוספות בשכר בגין: נסיעות, פיצול יום עבודה, שעות נוספות מאושרות, ביגוד (אחת לשנה), הבראה (אחת לשנה), גמול השתלמות (אם זכאית).
 • בתום שנת עבודה מלאה בתקן תהיה העובדת זכאית לתוספות נוספות: קצובת טלפון, הנחה באחזקת ילד במעון ויצו.
 • העובדת תהיה זכאית לתוספות שכר ייחודיות בגין: עבודה בקייטנה, עבודה במעון רב-תכליתי, אחראית קבוצה, עוזרת לגננת, מבשלת ועוזרת מבשלת במעון.
 • עובדת בהריון זכאית להיעדר לצורך בדיקות, זכאית לחופשת לידה ולקיצור יום עבודה לאחר לידה – הכל על פי חוק.
 • העובדת זכאית לתשלום בגין היעדרות מפאת מחלה על פי חוק, מחלת בן משפחה מדרגה ראשונה וימי מחלה מוצהרים (ללא אישור רפואי, עד יומיים צמודים בכל חודש, ולכל היותר עד 4 ימים בשנה).
 • במקרה של אי כשירות לעבודה ועם הצגת אישור מרופא תעסוקתי – זכאית העובדת לקיצור יום עבודה, או הפסקת עבודה בתשלום. זאת על חשבון שעות המחלה הצבורות לה. (בכפוף להסכם קיבוצי)
 • במקרה של תאונת עבודה המוּכֶּרת על ידי הביטוח הלאומי, זכאית העובדת לתשלום בגין ימי מחלה, אשר לא ינוכו  ממכסת ימי המחלה הצבורים לה.
 • העובדת זכאית להיעדר מהעבודה בתשלום בגין פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה למשך 7 ימי האבל.
 • העובדת זכאית לחופשת נישואין למשך יום אחד ביום החתונה.
 • העובדת זכאית לחופשה שנתית על פי חוק ולבונוס-חופשה (עד 5 ימי בונוס – ובכפוף להסכם קיבוצי), אם לא ניצלה ימי חופש במהלך שנת לימודים מלאה: מימון מלא של ימי החופשה בקיץ ובתנאי שהיא עובדת עד 7 שנים בויצו.
חוברת ההסכם הקיבוצי - מטפלות
טבלת זכויות המטפלת
 • העובדת זכאית לקרן פנסיה לפי חוק, קופת גמל לאחר 9 חודשי עבודה וקרן השתלמות לאחר 18 חודשי עבודה.
 • העובדת זכאית להצטרף לביטוח בריאות מוזל קולקטיבי לעובדי ויצו ולבני משפחותיהם מדרגה ראשונה (בני זוג וילדים). כמו כן, זכאית לביטוח חיים אישי בהסכם ויצו ובתנאי שיש לעובדת עם קרן פנסיה פעילה בויצו, שהינה מעבר לרובד החובה. 
 • העובדת זכאית לשי חג הפסח אם הינה עובדת פעילה ביום מתן השי, וכן ליום חופשה לצורך ניקיון הבית לקראת החג, הניתן לניצול עד תום שנת הלימודים.
 • העובדת זכאית לארוחות במעון. 
 • אפיקי קידום מקצועי העומדים בפני העובדת: מחנכת-מטפלת אחראית-קבוצה; מפעילת חוגים; עתודה ניהולית; תעודת סיווג מקצועי למחנכות-מטפלות, אשר עוברות את מבחני משרד התמ"ת; אופציה לאקדמיזציה.
 • 1 במאי – ניתן לנצל את 1 במאי עד סוף שנת הלימודים.
 • קיצור שעות עבודה לעובדת שהגיעה לגיל 62 – עובדות שהינן עובדות חדשות כמוגדר והגיעו לגיל 62, והן מועסקות במשרה מלאה בתקן בניסיון  או עובדות קבועות בויצו,  12 שנים לפחות, שבוע העבודה שלהן יהיה קצר ב – 75 דקות ויעמוד על 41 שעות עבודה בשבוע. ראי הסכם 2015.
 • עובדת זכאית לאחר שנה בתקן לנצל זכותה להשתלמות בתנאי נופש בעמותת שחר און.