דעי את זכויותייך

בקשת הנחה לשנת הלימודים תשפ"א לילדי עובדות ויצו

אישה יושבת על מיטה עם לאפ טופ פתוח

מצורף מטה טופס הבקשה להנחת שכר לימוד לילדי העובדים אשר רשומים למעונות ויצו לשנת הלימודים תשפ"א.

את הבקשה יש להחזיר אל שני יקוטי מאגף משאבי אנוש, בהקדם סרוק במייל : shaniy@wizo.org

להלן תנאי הזכאות:

  • הבקשה עבור בנו/ בתו של עובד ויצו אשר רשום לאחד ממעונות ויצו (אין זכאות לנכדים).
  • עובד בדרוג ויצו בתקן – בתוקף של שנה לפחות מיום קבלת התקן.
  • עובד ויצו בסטטוס פעיל שאינו שוהה בחופשה ללא תשלום או עצירת שכר מכל סיבה שהיא.
  • לעובדות מחליפות (שעתיות), גננות משרד החינוך, גננות חוזה, עו"ס ומורים – אין זכאות להנחה זו בשום מקרה.

 

בברכה,
שני יקוטי
אגף משאבי אנוש, ויצו העולמית
טל': 03-6923725
פקס': 03-6089236
דוא"ל: shaniy@wizo.org

 

טופס בקשת הנחה לשנת לימוד תש"פ