זו רק ההתחלה…

הערכות והכנות לקראת פתיחת השנה

משתף ארז בניסטי, מנהל מחלקת תפעול באגף לגיל הרך

גם בהלך החופש הקצר בחודש אוגוסט, העבודה המשיכה מאחורי הקלעים וכעת לקראת פתיחת שנה הלימודים מעונות ויצו לגיל הרך ערוכים לקבלת הילדים והצוותים במעונות.  

♦ ביחד פעלנו לקבלת אישור ראשוני של משרד העבודה להפעלת מעון יום לכל המעונות ולקבלת רישיונות של משרד החינוך לכיתות הגן לשנת הלימודים לתשפ"א.

♦ כחלק מהתהליך הכשרת צוותי המעונות בוצעו במהלך החודשים האחרונים הדרכות עזרה ראשונה למאות מנהלת ומטפלות.

♦ בוצע טיפול בתשתיות המעונות – שיפוצי קיץ וטיפול בחצרות חול. 

חודש הציוד במעונות בדגש על ציוד מיושן ובלוי. 

♦ גובשה תוכניות למתן שירותים תוספתיים להורים ('מעון ועוד' והארכת יום) לצורך שיפור השירות ומתן מענה לצרכי הילדים וההורים.  

♦ אנו מתחדשים ונערכים להתקנת מצלמות בכל המעונות בהתאם לחוק המצלמות שיוחל החל מספטמבר – מידע מפורט יועבר אליכם בהמשך.

♦ כל זאת, כמובן, לצד המשך הערכות להפעלת המעונות תחת מגבלות הקורונה בהיבטי הצטיידות באמצעי מיגון וחיטוי ונהלי הפעלה.

לסיום, בימים האחרונים בכל המעונות ברחבי הארץ התקיימו ימי ההערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים וההתרגשות בשיאה.

וזו רק ההתחלה…שתהיה לכולנו שנה טובה ומלאת עשייה.