מסלולי קידום ברשת מעונות ויצו לגיל הרך

מסיימות קורס ליווי התפתחותי

רשת מעונות ויצו מציעה מסלולי קידום לעובדות במעון. מסלולים אלה מבוססים על הכשרות,  לתפקידים. זאת במטרה לשדרג מעמדן המקצועי של העובדות ולהגדיל השתלבותן של נשים בעלות איכויות וכישורים מתאימים לתפקיד. שלושת המסלולים לקידום הם:

מסלול אקדמיזציה

מסלול האקדמיזציה מאפשר יציאה ללימודים אקדמיים תוך כדי העבודה, תמיכה בקבוצת הלומדות והכרה אקדמית למחנכות-מטפלות בעלות סיווג מקצועי.

האגף לגיל הרך בויצו רואה חשיבות רבה בקידום ועידוד עובדיו לרכישת השכלה גבוהה. לפיכך, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מספר מכללות ברחבי הארץ על מנת לאפשר לעובדינו לשלב  מסלולי לימוד תוך כדי עבודה.

כעת, פועלים ארבעה מסלולים שונים של אקדמיזציה ברחבי הארץ בהם משתתפות ולומדות מטפלות ויצו: במכללת ספיר בדרום, דוד ילין ומכללת הדסה בירושלים, בית ברל במרכז ואורנים בצפון.

מטרות:

 1. שיפור המעמד המקצועי והעלאת הסטטוס החברתי-מקצועי של התפקיד
 2. בניית שדרה מקצועית, מסורה ומחויבת של מחנכות-מטפלות
 3. משיכת נשים בעלות פוטנציאל לתחום ⇐ מיצוב
 4. העלאת איכות הטיפול בגיל הרך ⇐ קביעת סטנדרטים
 5. מיתוג מקצועי-ייחודי של מעונות ויצו.

עבור העובדת:

 1. העצמה ופיתוח אישי.
 2. מתן אפשרות לכניסה לתפקידי ניהול בויצו (בהתאם לדרישת משרד הכלכלה) – בניית קדר מתאים.
 3. הגדלת תחושת השייכות ושביעות הרצון מהתפקיד.

ויצו מסייע במספר מישורים:

 1. בדיקת תנאי קבלה מול מכללות רבות
 2. התאמת מסלול ללא תנאי קבלה מגבילים
 3. דרישה של ויצו מהמכללה ליום לימודים מרוכז בשבוע. כדי שיוכלו לשלב לימודים ועבודה.
 4. סיוע בשכ"ל ומתן מלגות.

מסלול יזמוּת

מחנכת-מטפלת שהשתלמה בתחום מומחיות ייחודי (כגון תנועה, סיפור וכו'). ההכשרה נעשית בתוך במסגרת המרכזים הפדגוגיים של האגף לגיל הרך בויצו. המסלול מאפשר הפעלת חוג בתשלום במעון בו עובדת המחנכת-מטפלת, או במעונות אחרים, או במוסדות חינוך נוספים.

מסלול חניכה והדרכה

המחנכת-מטפלת אחראית על חניכה והדרכה של עובדות חדשות במעון. המחנכת-מטפלת מהווה דגם-למידה (modeling) לעובדת חדשה, מתווכת בינה לצוות, מלמדת ומכוונת את עבודתה המקצועית במהלך שלושת החודשים הראשונים לכניסתה לתפקיד.

 

מקדמות בריאות 

מקדמות בריאות בתעסוקה הינו קורס ייעודי להכשרת קבוצה נבחרת של מטפלות ויצו כמקדמות בריאות בתעסוקה.

המשתתפות ירכשו ידע בנושאים מרכזיים ליצירת  אורח חיים בריא  ופעיל במעון והשפעתם על איכות החיים של כלל העובדים ורמת השירות הניתנת על ידן. תכנית ההכשרה תעניק לבוגריה כלים להובלת תהליכים מקדמי בריאות במעון, תוך מיפוי צרכים ,הכנה ויישום תכנית קידום בריאות יעילה וביצוע הערכה  לתהליך השינוי. למידע נוסף על מקדמות בריאות לחצי כאן