סיום עבודה ופרישה לגמלאות

נשים מחייכות למצלמה

ברכות לרגל הגעתך לגיל פרישה.
פרישה לגמלאות הוא עקב בהגיעך לגיל פנסיה אך יש לזכור כי כל סוף הוא התחלה חדשה. במדינת ישראל כיום הגיל לפרישה עבור נשים הוא בהתאם לתאריך לידתן ו- 67 עבור גברים. אישה יכולה להמשיך לעבוד עד לגיל הפרישה התקני (67).
בעת ההגעה לגיל הפרישה, עובד/ת זכאי/ת להגיש תביעה לקבלת קצבת פנסיה:

מיטבית
בקרן הפנסיה מיטבית נשים יכולות לפרוש לגמלאות ולהתחיל לקבל קצבה בגיל 64 וגברים זכאים לקצבה בגיל 67.
לבדיקת זכאות לפרישה לגמלאות ו/או גמלה חודשית עתידית משוערת אנו ממליצים לך לפנות לשירות לקוחות מיטבית בטלפון 03-7111110

קרן הגמלאות המרכזית (קג"מ)
בקג"מ,  נשים יכולות לפרוש לגמלאות ולהתחיל לקבל בהתאם לתאריך לידתן (כמפורט בטבלה המצ"ב) וגברים בגיל 67.
לבדיקת זכאות וגמלה חודשית עתידית משוערכת, אנו ממליצים לך לפנות לשירות הלקוחות של קג"מ בטל. 03-9298556 או *6667

זכאות לקצבת זיקנה לפי תקנון של הקרנות הוותיקות:

נשים*

תאריך לידהגיל הזכאות לפרישה בביטוח לאומי (בשנים)
עד מרץ 194460
אפריל עד אוגוסט 194460 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו- 8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 195462
ינואר 1955 עד אוגוסט 195562 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 195662 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 195663
ינואר עד אוגוסט 195763 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 195863 ו- 8 חודשים
מאי 1958 והילך64

 

גברים

תאריך לידהגיל הזכאות לפרישה בביטוח לאומי (בשנים)
עד מרץ 193965
אפריל עד אוגוסט 193965 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066
ינואר עד אוגוסט 194166 ו- 8 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 194266 ו- 8 חודשים
מאי 1947 והילך67
  

*הנתונים נלקחו מאתר עמיתים

בנוסף לקצבה המשולמת דרך קרנות הפניה, זכאים אזרחי ישראל לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי. גיל הזכאות משתנה בהתאם לתאריך לידה.

זכאות לקצבת זיקנה בביטוח לאומי:

נשים*

תאריך לידהגיל הזכאות לפרישה בביטוח לאומי (בשנים)
עד יוני  194460
יולי עד אוגוסט 194460 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו- 8 חודשים
מאי 1947 עד פברואר 195662
מרץ 1956 והילךנמצא בדיונים בוועדת הכספים של הכנסת

* הנתונים נלקחו מהאתר של ביטוח לאומי

אנו ממליצים לך לפנות לסניף של ביטוח לאומי הקרוב לביתך לקבלת מידע נוסף, לבדיקת זכאות ולקבלת טפסים.

סיום עבודה בעקבות פרישה לגמלאות נעשה תמיד ב- 1 לחודש.

אם הגעת לגיל הפרישה וברצונך לסיים עבודתך ולפרוש לגמלאות, יש להודיע על כך לאגף משאבי אנוש בכתב (רצוי להודיע כ- 4 חודשים לפני מועד הפרישה הרצוי). עם קבלת ההודעה באגף משאבי אנוש, תקבל העובדת בדואר או במייל טפסים למילוי עבור תביעה לפנסיית זקנה מקרן הפנסיה אליה הופרשו הכספים במשך עבודתה.

את הטפסים יחד עם הנספחים יש להעביר לקרן הפנסיה (טפסי מקור). לתשומת לבך, לקרנות הפנסיה נדרשים כ- 90 ימים לטפל בפניות ולכן רצוי להקדים לשלוח את הבקשה.

בישראל, גיל 67 נחשב גיל פרישה חובה. אם החלטת להמשיך לעבוד עד גיל זה, לקראת יום הולדתך ה- 67 תקבל/י מכתב מאגף משאבי אנוש המעדכן אותך על מועד פרישתך לגמלאות.

כעובד/ת ויצו הנך זכאי/ת לפגישה עם יועץ פנסיוני. אם הנך מעוניינ/ת בזאת, צור/י קשר עם מזכירות אגף משאבי אנוש בטל. 03-6923723.

בנוסף, ויצו מקיימת מדי שנה, לרוב בחודש אפריל, סדנת פרישה לעובדים העתידים לפרוש באותה שנה. בסדנא עולים מגוון נושאים בהתמודדות העובד עם היציאה לגמלאות. אם הנך עתידה לפרוש, בדקי עם הממונה הישיר שלך האם פורסמו התאריכים לסדנא.

בכל שאלה הקשורה לנושא הפרישה או תהליך הפרישה, הנך מוזמנת ליצור קשר עם מאיה בנבניסטי אחראית על תחום הפרט והרווחה בויצו באמצעות המייל mayab@wizo.org  או בטל. 03-6923853.