הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

שאלות נפוצות

תוכלו לנסות לפנות למעונות אחרים עם מקומות פנויים ולהירשם אליהם.

כן, הרישום יתבצע בתמורה לדמי רישום בסכום שנקבע ע"י משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים. דמי הרישום מוחזרים רק במקרה שהילד לא התקבל למעון.

המחיר נקבע ע"פ מחירון משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים, ובהתאם לבקשה שתוגש. במידה ולא יקבע כל סבסוד ממשרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים, ישולם מחיר מלא ע"פ המחירון שמוצג בהתאם לתינוק/פעוט.

לא. התעריף המשולם נקבע לפי גילו של הילד בחודש ספטמבר ואינו משתנה לאורך השנה.

הקריטריונים לשנת תש"פ נקבעים על ידי משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים, בהתאם לנוהל וועדות קבלה. הקריטריונים מפורסמים באתר המשרד, וועדות הקבלה נוהגות על פיהן.

דמי הרישום לשנת תשפ"א נקבעים ע"י משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים, והם עומדים על 133 ₪ עבור כל ילד ועבור כל מעון אליו אתם נרשמים. יובהר כי דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון. דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל על ידי ההורים, לרבות במקרה של ביטול רישום על ידי המשרד בשל רישום כפול למעון.

במקומות מסוימים הביקוש גדול ממספר המקומות במעון ולכן במעונות אלו מתקיימת וועדת קבלה. עליכם לברר עם מנהלת המעון האם תתקיים וועדת קבלה למעון. במידה ותתקיים וועדת קבלה, תקבלו הנחיות מדויקות ממנהלת המעון להמשך פעולה.

לנרשמים לשנת תשפ"א – משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים בודק זכאות להנחה. לנוחיותכם סימולטור של משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים בו ניתן לחשב זכאותכם: https://apps.moital.gov.il/MeonotSimulator/Default.aspx

לנרשמים לשנת תשפ"א – המידע קיים באתר של משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים, תחת האגף למעונות יום ומשפחתונים. למידע באתר לחצו כאן »

במידה והורה מעוניין לערער על אי קבלת ילדו למעון, עליו למלא טופס השגה ולהעביר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תוך 5 ימים מרגע קבלת ההודעה על אי קבלת הילד למעון בתהאם לפרטי הקשר שנשלחו ע"י ההורה.

את טופס ההשגה יש להגיש לידי מנהלת תחום המעונות המחוזית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עם העתק למנהלת המעון, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שתפורסם בהמשך באתר המשרד.

טופס ההשגה לשנת הלימודים תשפ"א יפורסם בהמשך

דילוג לתוכן