הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

בעלי תפקידים במטה ובגיל הרך

מטה האגף לגיל הרך
בראש מבנה הארגון עומד מטה האגף לגיל הרך האמון באופן ישיר על פתוח המדיניות הארגונית, תכני ההדרכה והבקרה על היחידות בשטח.

מפקחת המעון
מתווה את הגישה הניהולית, התפעולית והפדגוגית ואת ביטוייה המעשים בחיי היומיום של המעון.
בפן הפדגוגי – טיפוח מקצועיותו של צוות המעון ומתן הדרכה חינוכית קבועה ושוטפת לצוות החינוכי – טיפולי במעון באופן פרטני וקבוצתי, לרבות התאמת הסביבה החינוכית – טיפולית לכל כיתה, בניית סדר היום הכיתתי והפעילויות החינוכיות – טיפוליות במעון, טיפוח אקלים רגשי מיטיב וכן מתן הדרכה על התפקוד וההתנהלות התקינה של המעון ברוח התוכנית התפתחותית לחינוך וטיפול הרך.
מפקחת המעון עובדת בהתאם לתכנית העבודה של הארגון ובכפוף להנחיות משרד החינוך הגוף המפקח.

מנהלת המעון
אחריות כוללת לכלל התפקוד במעון לרבות תפקוד צוות המעון, הקשר עם ההורים, הקשר עם גורמים רלוונטיים בקהילה, ניהול התזונה על פי הדרישות, ניהול שוטף של המעון ובכלל זה פעילויות כגון הרשמה, תיעוד ודיווח, ניהול הבטיחות, תחזוקת מבנה המעון, הציוד שבו לרבות חצרותיו, הבריאות ויישום ההדרכה החינוכית לעבודה החינוכית –  טיפולית המתקיימת במעון.

מחנכת-מטפלת
הדמות המרכזית בחיי הילד במעון אשר מניחה את הבסיס הבטוח ממנו הוא יכול להעז ולחקור את סביבתו. 
באחריותה להעניק חינוך טיפול הולם לילדים, הנגשת פעילויות מגוונות מותאמות לילדים, קיום תקשורת מכבדת עם הורי הילדים, קיום יחסי צוות תוך שמירה על אקלים רגשי חיובי בכיתה והשתתפות בפגישות הדרכה והשתלמויות.

דילוג לתוכן