מעונות היום של ויצו

שנת הלימודים תש"פ, 2019/20

משפחת המעון / מבנה המעון

מחנכת-מטפלת
הדמות המרכזית בחיי הילד במעון אשר מניחה את הבסיס הבטוח ממנו הוא יכול להעז ולחקור את סביבתו. המחנכת-מטפלת בויצו מכירה היטב את הילדים שבהשגחתה ויודעת לזהות התנהגויות ופעולות ההולמים הן את קבוצת הגיל והן את אלה של כל אחד מהילדים, ובהתאם לכך לתכנן את הפעילויות בכיתה. במידה ומתעוררת בעיה התנהגותית של ילד או ילדים בקבוצה, היא מטופלת בשיתוף עם ההורים ועם אנשי מקצוע.

מנהלת המעון
אחראית לניהולו הפיזי והטיפולי של המעון ברוח הגישה החינוכית של ויצו. למנהלת אחריות כוללת לכלל התפקוד במעון לרבות תפקוד צוות המעון, הקשר עם ההורים, הקשר עם גורמים בקהילה ויישום המדיניות החינוכית והניהולית של ויצו. המנהלת מכירה כל ילד וכל הורה, דואגת לתת מענה הולם לצורכיהם ומסייעת למחנכות-מטפלות לקיים שגרת חיים תקינה במעון.

מפקחת המעון
מתווה את הגישה החינוכית ואת ביטוייה המעשיים בחיי היומיום של המעון. המפקחת מבקרת במעונות באופן סדיר, עורכת תצפיות ומלווה בקביעות את עבודת מנהלת וצוות המעון בהיבט הפדגוגי והתפעולי. במידת הצורך נפגשת המפקחת עם ההורים לשם ייעוץ ופתרון בעיות.

ממונה מנהלית
הממונה המנהלית אמונה על הפן המנהלי תפעולי של המעון. הממונה המנהלית מבצעת בקרות במעונות הדומות במתכונתן לבקרות שעורך משרד הכלכלה והן מלוות בהדרכות ובהסברים למנהלת המעון.

מטה האגף לגיל הרך
בראש מבנה הארגון עומד מטה האגף לגיל הרך האמון באופן ישיר על פתוח המדיניות הארגונית, תכני ההדרכה והבקרה על היחידות בשטח.


מבנה ארגוני

מטה האגף לגיל הרך

מפקחת המעון

מנהלת המעון

אחראית כיתה

צוות המעון – מחנכת-מטפלת ומבשלת

© כל הזכויות שמורות לאגף לגיל הרך, ויצו, שדרות דוד המלך 38, 03-6923879