הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

משפחת המעון / מבנה המעון

מחנכת-מטפלת
הדמות המרכזית בחיי הילד במעון אשר מניחה את הבסיס הבטוח ממנו הוא יכול להעז ולחקור את סביבתו. המחנכת-מטפלת בויצו מכירה היטב את הילדים שבהשגחתה ויודעת לזהות התנהגויות ופעולות ההולמים הן את קבוצת הגיל והן את אלה של כל אחד מהילדים, ובהתאם לכך לתכנן את הפעילויות בכיתה. במידה ומתעוררת בעיה התנהגותית של ילד או ילדים בקבוצה, היא מטופלת בשיתוף עם ההורים ועם אנשי מקצוע.

מנהלת המעון
אחראית לניהולו הפיזי והטיפולי של המעון ברוח הגישה החינוכית של ויצו. למנהלת אחריות כוללת לכלל התפקוד במעון לרבות תפקוד צוות המעון, הקשר עם ההורים, הקשר עם גורמים בקהילה ויישום המדיניות החינוכית והניהולית של ויצו. המנהלת מכירה כל ילד וכל הורה, דואגת לתת מענה הולם לצורכיהם ומסייעת למחנכות-מטפלות לקיים שגרת חיים תקינה במעון.

מנהלת האזור
מתווה את הגישה הניהולית- פדגוגית ואת ביטוייה המעשים בחיי היומיום של המעון. מנהלת האזור מבקרת במעונות באופן סדיר ומלווה את עבודת מנהלת וצוות המעון בהיבט הפדגוגי והתפעולי במטרה להגיע ליעדים. במידת הצורך, מנהלת האזור נפגשת עם הורים לשם ייעוץ ופתרון בעיות

מדריכה פדגוגית
אחראית לקידום המעון בהיבטים הפדגוגיים ובכלל זה: ארגון סביבה חינוכית, מענה מותאם לגיל הילדים ולצרכיהם והתאמת הפעילויות וסדר היום לצרכי הילדים בהתאם להתפתחותם המשתנה במהלך השנה. המדריכה עובדת בהתאם לתכנית עבודה ארצית, הנחיות הרגולטור ובהתאם ל"איטרס"- כלי מדידה והערכה למסגרות חינוכיות בגיל הרך.

מטה האגף לגיל הרך
בראש מבנה הארגון עומד מטה האגף לגיל הרך האמון באופן ישיר על פתוח המדיניות הארגונית, תכני ההדרכה והבקרה על היחידות בשטח.

דילוג לתוכן