הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

רישום למעון עם ועדת קבלה

בכיתות מעון שבהן מספר הילדים הנרשמים עולה על התפוסה המאושרת, תיערך ועדת קבלה. בשנת הלימודים תשפ"ב, הרישום למעונות עובר ישירות  לאגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד העבודה והרווחה.

במידה ומתקיימת במעון ועדת קבלה תקבלו על כך הודעה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אם קיבלתם הודעה על הצורך בביצוע ועדות קבלה, תדרשו להגיש מסמכים לאתר האגף למעונות יום, שעל בסיסם ייקבע מיקום הילד ברשימה. פרטים מלאים יימסרו בהודעה שתקבלו.

התשובות על קבלה או דחייה יישלחו להורים במהלך החודשים מאי-יוני. רק לאחר קבלת תשובה סופית על קבלה למעון ממשרד העבודה והרווחה ניתן יהיה להירשם למעון ויצו באופן מקוון.

דילוג לתוכן