הקודם
הבא

מעונות היום של ויצו

שנת הלימודים תש"פ, 2019/20

רישום במעון עם ועדת קבלה

כחלק מתהליך הרישום לשנת תשפ"א, יתכן ותתקיימנה ועדות קבלה. עם תום תקופת הרישום, תוכלו לבדוק ולהתעדכן באמצעות המעון אליו נרשמתם, אם מתקיימת בו ועדת קבלה.

במקרה שמתקיימת וועדת קבלה, עליכם להגיש את טופס אישור ההרשמה שקיבלתם ממנהלת המעון, בצירוף כל הטפסים והתצהירים הנדרשים, כפי שמפורטים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים חברתיים (ראו נוהל ועדות קבלה לשנת תשפ"א).

חשוב: קבלת הילד למעון מותנית בהחלטתה של ועדת הקבלה.

* את טופס הוראת הקבע יש להביא למעון רק לאחר אישור הקבלה למעון.

לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחצו כאן»

נוהל ועדות קבלה לשנת תשפ"א»

© כל הזכויות שמורות לאגף לגיל הרך, ויצו, שדרות דוד המלך 38, 03-6923879