הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

פיקוח והדרכה במעון

פיקוח משרדי הממשלה

פיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים חברתיים
משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים הינו הגוף המפקח על מעונות היום והמשפחתונים.
משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים קובע את אוגדן ההנחיות להפעלת מעון יום, קובע את גובה שכ"ל המדורג במעונות ולוח החופשות.

משרד החינוך
משרד החינוך מפקח על כיתות גן המצויות בתוך המעונות. את כיתת הגן מנהלת גננת מוסמכת.
בכיתות הגן עובדים על-פי תכנית חינוכית של משרד החינוך בדומה לתוכנית הקיימת בגנים העירוניים.

משרד הבריאות
מעונות ויצו מבוקרים על ידי משרד הבריאות אשר מטרתו לפקח על ההיגיינה בכיתות ובמטבח המעון מתוך שמירה על בריאותם של ילדינו.

פיקוח והדרכה בויצו

מחלקת הדרכה ותכניות
כל מעון זוכה להדרכה קבועה ושיטתית של מדריכה פדגוגית מנוסה ובהתאם לתכנית הדרכה ארצית ובכלל זה ארגון סביבה חינוכית, מענה מותאם לגיל הילדים ולצרכיהם והתאמת הפעילויות וסדר היום לצרכי הילדים בהתאם להתפתחותם המשתנה במהלך השנה.

מחלקת תפעול
אחראית על מתן מעטפת שירותים פיזיים איכותית למעונות הכוללים: תזונה , תברואה, כשרות, בטיחות, ציוד, תשתיות, תוכניות נוספות (פעילויות קיץ, חוגים, הארכת יום ועוד). ובנוסף, מענה לפניות הציבור.

מחלקת פיתוח ארגוני
אחראית על סיוע בגיוס, שימור וקידום ההון האנושי, מתנדבים במעונות לרבות קורסים לפיתוח קריירה ולימודים אקדמאיים.

מחלקת מטה ופרויקטים
אחראית על תחום ההורות שמספק ייעוץ והדרכה להורים לילדים בגיל הרך בויצו ומחוץ לה. הייעוץ ניתן באמצעות קו הייעוץ להורים, הדרכות להורים, הרצאות החל מהריון ועד גיל 6.

מנהלת אזור
מנהלת האזור מפקחת ומלווה את עבודת מנהלת וצוות המעון הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט התפעולי.

דילוג לתוכן