הקודם
הבא
מעונות היום של ויצו

הגשת בקשה לדרגה

הגשת בקשה לדרגה (השתתפות המדינה בשכר לימוד) למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שימו לב: כל ההורים, גם אם אינם זכאים או מעוניינים לקבל את השתתפות המדינה בשכר הלימוד, חייבים להירשם במערכת המקוונת. הגשת הבקשה הינה הליך חובהלבירורים *2969

לחצו כאן למידע אודות הרישום המקוון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים »

שימו לב:

  • הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד תתאפשר באמצעות הטפסים המקוונים בלבד. לחצו כאן לבקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות מעונות יום ».
  • לא יתאפשר משלוח ערכות הרשמה בדואר והשלמת מסמכים בפקס. מוקד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ערוך לסייע בנושא זה בטלפון: 2969*
  • לאחר אישור קבלה למעון, יש להזדרז ולהגיש את הבקשות לסבסוד – הסבסוד ניתן החל מהחודש שבו התקבלה הבקשה במלואה ולכל היותר מהחודש שקדם לו. לדוגמא: טופס בקשה מלא שהתקבל עד 31/10/2022 יקנה זכאות על פי מבחני התמיכה רק החל מחודש 9/2022.
דילוג לתוכן