הקודם
הבא

מעונות היום של ויצו

שנת הלימודים תש"פ, 2019/20

הגשת בקשה לדרגה

לחצו כאן למידע אודות הרישום המקוון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים»

במערכת הרישום למעונות היום והמשפחתונים שבאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה הרלוונטיים, מפורסמים לעיון ציבור ההורים מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון.

הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד תתאפשר באמצעות הטפסים המקוונים בלבד. לחצו כאן לבקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות מעונות יום».

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים השיק דרך נוספת לביצוע הרישום המקוון, להשלמת מסמכים ולקבלת כל הפרטים בהרשמה למסגרות המוכרות והמפוקחות, באמצעות האפליקציה "רישו(מ)עון", אשר זמינה בחנויות האפליקציות.

לא יתאפשר משלוח ערכות הרשמה בדואר והשלמת מסמכים בפקס. מוקד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ערוך לסייע בנושא זה בטלפון: 2969*

לאחר אישור קבלה למעון, יש להזדרז ולהגיש את הבקשות לסבסוד – הסבסוד ניתן החל מהחודש שבו התקבלה הבקשה במלואה ולכל היותר מהחודש שקדם לו. לדוגמא: טופס בקשה מלא שהתקבל עד 31/10/2020 יקנה זכאות על פי מבחני התמיכה רק החל מחודש 9/2020.

שימו לב: כל ההורים, גם אם אינם זכאים או מעוניינים לקבל את השתתפות המדינה בשכר הלימוד, חייבים להירשם במערכת המקוונת. הגשת הבקשה הינה הליך חובהלבירורים *2969

לחצו כאן לבקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות מעונות יום»

מידע לנרשמים לשנת תשפ"א:
הגשת בקשה לדרגה במשרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים תתאפשר במהלך חודש מאי 2020 (מועד מדויק יפורסם על- ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהמשך).

לנרשמים לשנת תש"פ:
נוהל הגשת בקשה לדרגה זהה לשנת תש"פ.

ניתן לברר סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה בקישור: economy.gov.il/darga

© כל הזכויות שמורות לאגף לגיל הרך, ויצו, שדרות דוד המלך 38, 03-6923879