מעונות היום של ויצו

שנת הלימודים תש"פ, 2019/20

הגשת בקשה לדרגה

הגשת בקשה לדרגה (השתתפות המדינה בשכר לימוד) למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

במערכת הרישום למעונות היום והמשפחתונים שבאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה הרלוונטים, מפורסמים לעיון ציבור ההורים מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון.

הגשת בקשות והשלמת מסמכים תתאפשר באמצעות הטפסים המקוונים בלבד (טופס בקשה ועדכונט). ניתן למלא טופס בקשה ולצרף מסמכים בעדכונט באמצעות מחשב, טלפון חכם (סמארטפון) או טאבלט. לחצו למידע אודות הרישום המקוון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בנוסף, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים השיק אפליקציה 'רישומעון' לביצוע הרישום המקוון, השלמת מסמכים ולקבלת כל הפרטים בהרשמה למסגרות המוכרות והמפוקחות. האפליקציה זמינה בחנויות האפליקציות של גוגל ואפל וניתן לגשת אליה בקישור: http://economy.gov.il/rishumaon

לא יתאפשר משלוח ערכות הרשמה בדואר והשלמת מסמכים בפקס. מוקד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ערוך לסייע בנושא זה בטלפון: 2969*

לאחר אישור קבלה למעון, יש להזדרז ולהגיש את הבקשות לסבסוד – הסבסוד ניתן החל מהחודש  שבו התקבלה הבקשה במלואה ולכל היותר מהחודש שקדם לו. לדוגמא: טופס בקשה מלא שהתקבל עד 31/10/2019 יקנה זכאות על פי מבחני התמיכה רק החל מחודש 9/2019.

שימו לב: כל ההורים, גם המוותרים על דרגה, חייבים להירשם במערכת המקוונת (למלא ולשלוח טופס הרשמה חתום על ידי מנהלת המעון למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כמתואר לעיל). לבירורים 2969 *
מערכת לרישום והגשת בקשות לקבלת דרגה (השתתפות המדינה בשכר לימוד) »

מידע לנרשמים לשנת תש"פ:
הגשת בקשה לדרגה במשרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים תתאפשר במהלך חודש אפריל 2019 (מועד מדויק יפורסם על- ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהמשך).

לנרשמים לשנת תשע"ט:
נוהל הגשת בקשה לדרגה זהה לשנת תש"פ.

ניתן לברר סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה בקישור:   economy.gov.il/darga

 

© כל הזכויות שמורות לאגף לגיל הרך, ויצו, שדרות דוד המלך 38, 03-6923879